Äänikirjat - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Äänikirjat

Äänikirjan tuotantoa: lukija lukee painettua kirjaa, pöydällä on mikrofoni ja tietokoneen näytöllä on äänitysohjelma.

Äänikirjojen ominaisuuksia

Äänikirjojen tuottajat ja tekstin lukijat päättävät, missä järjestyksessä kirjallisen teoksen sisältö luetaan ääneen. Kertomakirjallisuudessa lukemisjärjestys on selvä, mutta kun äänikirjaksi tuotetaan tietokirjaa, jossa on taulukoita, tietolaatikoita ja mahdollisesti viitteitä, lukemisjärjestys on ratkaistava. Äänikirjoissa saatetaan myös jättää jotain painetun teoksen osia pois, jotta tekstin luenta ja seuraaminen olisi sujuvaa. Esimerkiksi tietokirjan alaviitteet voidaan jättää lukematta kokonaan.

Suomessa äänikirja-termiä käytetään sekä sellaisista äänikirjoista, joissa koko kirjallisen teoksen sisältö kuvineen on luettu ääneen, että sellaisista äänikirjoista, joissa ääneen on luettu kirjan pääsisältö. Muissa kielissä eroa erityyppisten äänikirjojen kesken on yritetty eri termien avulla. Englanniksi audiobook ja ruotsiksi ljudbok tarkoittavat yleisesti äänikirjaa. Termit talking book ja talbok tarkoittavat äänikirjaa, johon on pyritty lukemaan koko sisältö ja kirjan kuvia on selostettu.

Jos äänikirjasta jätetään jotain kirjallisen teoksen osia lukematta, olisi toivottavaa, että tieto poisjätetyistä osista kerrottaisiin äänikirjojen käyttäjille äänikirjan kuvailutiedoissa sekä myös äänikirjan alussa. Tällöin kirjan lukija voisi tarvittaessa hakea tietoa e-kirjasta tai painetusta kirjasta.

Osiossa Ohjeet äänikirjojen lukijalle on Celian laatimat ohjeet äänikirjojen lukijoille. Ohjeet on laadittu erityisesti Celian Daisy-äänikirjojen lukijoille, mutta niitä voivat soveltaen hyödyntää kaikki äänikirjojen lukijat.

Digitaalisissa äänikirjoissa tiedostomuoto on yleensä mp3 ja äänikirja muodostuu useista mp3-tiedostoista. Yksi tiedosto sisältää usein yhden luvun. Äänikirjojen käytettävyyttä voidaan parantaa tekemällä äänikirjaan sisällysluettelo. Sisällysluettelon tulisi vastata kirjallisen teoksen sisällysluetteloa ja äänikirjassa pitäisi olla samanlaiset otsikkotekstit kuin alkuperäisessäkin teoksessa. W3C:n suositus äänikirjoista sisältää kuvauksen sisällysluettelon rakenteesta (§ 4.2 Table of Contents).

Äänikirjojen käytettävyyttä voidaan parantaa lisäämällä äänikirjaan erilaisia navigointiominaisuuksia. Kansainvälisesti laajassa käytössä oleva DAISY-formaatti mahdollistaa äänikirjassa liikkumisen mm. lukujen välillä tai sivunumeroiden perusteella. Daisy-formaattia tukevissa lukuohjelmissa käyttäjät voivat myös hypätä tiettyjen kirjan osien ohi, esimerkiksi käyttäjä voi valita, että alaviitteet ohitetaan.

Takaisin ylös