Käytännön ohjeita - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Käytännön ohjeita

Osion ohjeet käsittelevät pääasiassa epub-muotoisia e-kirjoja. Koska saavutettavuuden pystyy parhaiten huomioimaan epub 3 -formaatin avulla, ohjeiden lähtökohtana on tämä tuore formaatti. Epub 2 ja epub 3 -formaattien eroja on käsitellään artikkelissa. Jos ohjeet koskevat pdf-muotoisia e-kirjoja ja vaatimusten soveltamista niihin, asiasta on mainittu erikseen.

Ohjeistus on jaettu työvaiheiden mukaisesti järjestykseen:

Käsikirjoitusvaihe-osiossa kerrotaan, kuinka saavutettavuuden voi huomioida jo kirjan käsikirjoitusvaiheessa ja kuinka kirjailija ja kustannustoimittaja ottavat saavutettavuusvaatimukset huomioon.

Käsikirjoituksesta epubiksi -osiossa annetaan ohjeita siihen, miten käsikirjoituksesta tuotetaan epub-kirjatiedosto.

Epub-tiedoston jälkikäsittely -osiossa käydään läpi, millaista jälkikäsittelyä taitto- tai tekstinkäsittelyohjelmasta saatu epub-tiedosto voi vielä vaatia.

Tarkistus ja validointi -osiossa annetaan vinkkejä saavutettavuustarkistukseen soveltuviin työkaluihin ja kerrataan tarkistuksen ja validoinnin vaiheet.

Joskus jo julkaistua tai aiemmin tehtyä epub-tiedostoa pitää korjata saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Tähän annetaan ohjeita osiossa Olemassaolevan epubin korjaaminen.

Metatiedot e-kirjoissa -osiossa kerrotaan vielä, millä tavoin e-kirjojen saavutettavuusominaisuuksista voi välittää tietoa jakelijoille ja kuluttajille.

Ohjeet on pyritty rakentamaan niin, että ensin käsitellään yleisimpiä tapauksia ja perusasioita, sen jälkeen harvinaisempia esimerkkejä ja vaativampia tapauksia. Usein annettu esimerkki on vain yksi mahdollinen tapa toteuttaa asia saavutettavasti: myös muunlaisia ratkaisuja voi olla ja joskus ne voivat olla parempiakin.

Osa ohjeista liittyy suoraan esteettömyysdirektiivin minimivaatimuksiin, mutta mukana voi myös olla ohjeita, jotka menevät minimivaatimusten yli. Tämä on kerrottu ohjeiden yhteydessä.

Sivua on päivitetty viimeksi 4.9.2023.

Takaisin ylös