Olemassaolevan epubin korjaaminen - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Olemassaolevan epubin korjaaminen

E-kirjan lukulaite, joka nojaa kirjapinoon.

Digipalvelulain vaatimusten lisäksi vanhoja e-kirjoja voi olla tarve päivittää muistakin syistä. Ehkäpä sarjan tuoreen osan ilmestyessä myös aiemmat osat päivitetään vastaamaan uutta, tai esimerkiksi filmatisointioikeuksen myynti tai merkittävän kirjallisuuspalkinnon voitto nostaa aiemmin ilmestyneen kirjan jälleen kiinnostuksen kohteeksi.

Lähtötilanteen arviointi

Jos kirjasta on jo aiemmin julkaistu epub-muotoinen versio, on tietysti aivan ensiksi selvitettävä, mm. onko:

  • formaattina epub 2 vai epub 3
  • sisällössä käytetty ollenkaan semanttista merkkausta
  • kirjassa kuvia, ja jos on, onko niille tehty tekstivastineita?

Kirjan formaatin tarkistamiseen ja sen saavutettavuuden arviointiin voi käyttää samoja Tarkistus ja validointi -osion ohjeita kuin uusien e-kirjojen tarkistamisessa.

Useissa tapauksissa vanha, aiemmin julkaistu epub on mahdollista ja kannattaakin korjata saavutettavaksi. Toisinaan voi kuitenkin olla niin, että korjaamisen sijasta epub-tiedosto kannattaa tehdä kokonaan uudestaan. Sopivan lähestymistavan valinta riippuu esimerkiksi siitä, millaisia lähdetiedostoja arkistoitu ja onko kirjan alkuperäinen kirjoittaja tai toimittaja edelleen käytettävissä.

Oma kysymyksensä on sekin, millaista saavutettavuuden tasoa korjauksessa lähdetään hakemaan. Onko tarkoituksenmukaista täyttää lain minimivaatimukset tai jopa tehdä ilmoitus kohtuuttomasta rasitteesta, vai kannattaako e-kirja korjata sellaiseksi, että se pysyy vielä monta vuotta myynnissä ja vetää vertoja tuoreille teoksille?

Käytettävissä olevat tiedostot

Seuraavaksi vertaillaan hieman erilaisia tilanteita. Korjausprosessiin vaikuttaa se, millaisia tiedostoja on saatavilla ja millä ohjelmilla ne on tehty.

Käytettävissä on kirjan taittotiedosto (esim. indd)

Jos käsillä oleva kirja ei ollenkaan ole saavutettava, mutta kirjan alkuperäinen taittotiedosto on tallessa, korjaukset kannattaa pääsääntöisesti tehdä taitto-ohjelmassa, esim. InDesignissa ja viedä kirja uudestaan epub-muotoon. Erityisen suositeltava tapa on silloin, jos käytettävissä on alkuperäinen taittaja tai muu tekijä, joka tietää, miten alkuperäinen lähdetiedosto on tehty, ja tehtävänä on paljon korjauksia. Tällöin korjauksissa voi noudattaa mm. tällä sivustolla osioissa Käsikirjoituksesta epubiksi ja Epub-tiedoston jälkikäsittely annettuja ohjeita.

Jos e-kirjassa on jo huomioitu saavutettavuus esimerkiksi otsikoiden semanttisin merkinnöin, voi olla, että kirjasta saa saavutettavuusvaatimusten mukaisen melko pienin muutoksin. Tällöin tiedostoa ei välttämättä ole järkevää käsitellä taitto-ohjelmassa, vaan korjaukset voi tehdä suoraan epub-tiedostoihin.

Käytettävissä on epub 2 -muotoinen tiedosto

Jos kirjasta on olemassa vain epub 2 -formaatin mukainen tiedosto, tai jopa epub 3 -formaatissa oleva, ei-saavutettava tiedosto, tarvittavat korjaukset on tehtävä siihen. Korjausten tekemiseen tarvitaan jokin editointiohjelma. Epub-tiedostoja voi editoida ilmaisohjelmilla Calibre tai Sigil, tai purettuna xlm-editoreilla (esim. OxyGen, BBedit, Notepad++).

Epub Secrets -sivuston englanninkielisessä artikkelissa How and Why to Convert to EPUB 3 annetaan hyviä täsmäohjeita epub 2 -muotoisen tiedoston päivittämiseksi saavutettavampaan muotoon.

Käytettävissä on pdf-tiedosto

Hankalimmassa tapauksessa e-kirja on joko julkaistu ainoastaan pdf-formaatissa, tai tallessa on ainoastaan painoa varten valmistettu pdf, jonka pohjalta halutaan julkaista epub. Huom. Tässä kohdassa ei oteta kantaa tilanteisiin, jossa lopullisena julkaisumuotona on saavutettava pdf (sivustoa täydennetään myöhemmin saavutettavia pdf-julkaisuja koskevilla ohjeilla). Myös automaattisista digitointiprojekteista syntyy usein ei-saavutettavia pdf-tiedostoja.

Joillakin työkaluilla, esimerkiksi Calibrella, pdf-tiedostoja voi muuntaa epub-muotoon joko yksittäin tai usean tiedoston erissä. Tuloksena olevaan epub-tiedostoon on kuitenkin syytä suhtautua vain raakaversiona, joka vaatii vielä paljon korjaamista. Epub-tiedoston tulee esimerkiksi sisältää sellaisia metatietoja, joita pdf-tiedostossa ei välttämättä ole ollenkaan määritelty. Pdf-tiedoston semanttiset merkinnät, esimerkiksi otsikot, eivät automaattisesti siirry oikein, ja myös kuvat ja grafiikat voivat toistua erikoisesti.

Tapauksesta riippuen kannattaakin pohtia, lähdetäänkö korjaamaan tällaista epubia, sopisiko julkaisumuodoksi saavutettava pdf tai kannattaisiko pdf muuntaa ensin tekstitiedostoksi ja tuottaa siitä epub-tiedosto tavanomaisella tuotantoprosessilla.

Muokattu viimeksi 27.9.2022

Takaisin ylös