Sanasto - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Sanasto

Ace by DAISY
Accessibility Checker for EPUB on epub-kirjojen tarkistukseen tarkoitettu ilmainen ohjelma, joka on saatavilla Windows- ja Mac- komentorivipohjaisena ja graafisena ohjelmana.

Adobe Acrobat Pro DC
Adoben maksullinen pdf-tiedostojen muokkausohjelma, jonka avulla voi tarkistaa ja parantaa pdf-tiedostojen saavutettavuutta. Ohjelman käytettävyystarkistus (Accessibility Checker) ei tutki tai löydä kaikkia WCAG-puutteita, joten pdf-tiedostojen tarkistus on syytä tehdä muillakin tavoin.

alt-teksti
Nimitys, jota usein käytetään kuvaan ohjelmallisesti liitettävästä lyhyestä selostavasta tekstistä. Englanniksi käytetään termiä alt text tai alternative text. Eri ohjelmissa voi olla erilaisia termejä, esimerkiksi vaihtoehtoinen teksti. Katso myös tekstivastine.

ARIA, WAI ARIA
(Web Accessibility Initiative) Accessible Rich Internet Applications on standardi, jonka avulla verkkosisältöjen ja verkkopalvelujen toiminnallisuuksien saavutettavuutta voi parantaa välittämällä avustavalle teknologialle tietoa. Esimerkiksi epub-kirjoissa ARIA:n avulla voi välittää tietoa kirjan elementtien semantiikasta silloin, kun html-elementit eivät riitä. ARIA täydentää html-merkintöjä.

avustava teknologia, apuväline
Avustava teknologia (englanniksi Assistive Technology, AT) on digitaalisessa ympäristössä käytetty ohjelma tai laite, jonka avulla vammaiset tai toimintarajoitteiset henkilöt voivat käyttää digitaalisia palveluja. Avustavaa teknologiaa ovat esimerkiksi ruudunlukuohjelmat, jotka välittävät näytön sisältöä käyttäjälle tekstistä puheeksi -tekniikan avulla. Avustavaa teknologiaa ovat myös pistekirjoitusnäytöt, joita käytetään yhdessä ruudunlukuohjelman kanssa ja jotka välittävät näytön sisällön pistekirjoituksena. Myös erilaiset ohjaimet, kuten kytkinohjaimet, ovat avustavaa teknologiaa.

Calibre
Calibre on ilmainen, open source -ohjelmisto e-kirjojen käsittelyyn. Ohjelmassa on mahdollista muokata epub-kirjoja.

CSS, Cascading Style Sheets
CSS on kieli, jonka avulla voidaan määrittää verkkosivujen tai epub-kirjojen ulkonäköä. CSS:n avulla semanttinen merkkaus ja ulkoasu voidaan erottaa toisistaan: html-merkkausten avulla määritellään semanttinen rakenne ja CSS:n avulla määritetään eri elementeille ulkonäkö, kuten esimerkiksi fonttilaji, fontin koko ja väri.

DRM, Digital Rights Management
DRM eli digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta tarkoittaa keinoja, joilla pyritään estämään e-kirjojen luvaton käyttö, kopiointi tai välittäminen.

epub, EPUB
Epub on e-kirjaformaatti, joka julkaistiin 2007. Aluksi formaattia kehitti International Digital Publishing Forum, mutta nyt kehityksestä vastaa W3C:n EPUB 3 Community Group. EPUB 3:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2011. Versio EPUB 3.3 on W3C:n suenositus (W3C Recommendation).

Epubcheck
Epubcheck on ilmainen, avoimen lähdekoodin ohjelma, joka tutkii, onko epub-tiedosto validi. Ohjelmaa kehittää Daisy-konsortio. Komentorivipohjaisesta ohjelmasta on tehty myös versio, jossa on graafinen käyttöliittymä (pagina EPUB-Checker)

Fixed layout, kiinteä asettelu
Kiinteä asettelu tarkoittaa sitä, että e-kirjassa tekstin ja kuvien paikat on määritelty kiinteästi suhteessa toisiinsa. Tällaista asettelua voidaan käyttää esimerkiksi lasten kuvakirjoissa. Kiinteä asettelu voi olla ongelmallinen avustavan teknologian käyttäjille, koska käyttäjä ei voi mukauttaa sisältöä omien tarpeidensa mukaan. Vertaa reflowable, mukautuva asettelu.

HTML, Hypertext Markup Language
Html on merkintäkieli, joka avulla voidaan merkitä tekstin rakenne. Tekstin rakenne merkitään elementtien avulla. Elementin muodostuvat alku- ja lopputunnisteesta. Alkutunnisteeseen voidaan lisätä attribuutteja, joiden avulla elementtiä määritellään tarkemmin. Html:n avulla merkitään epub-kirjan rakenteet.

InDesign
Adobe InDesign on julkaisuohjelma, jonka avulla voi tehdä pdf- ja epub-muotoisia julkaisuja.

lukemiseste
Lukemiseste on jokin syy, vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa lukemista tai estää näkyvän tekstin havaitsemisen ja lukemisen. Englanniksi käytetään termiä print disability. Erilaisia lukemisesteitä on monia: näkövamma, fyysinen este käsitellä kirjoja (esim. lihastauti), lukivaikeus tai muu kognitiivinen vaikeus ymmärtää tekstiä.

MathML
Mathematical Markup Language on merkintäkieli, jonka avulla voidaan esittää matemaattisia lausekkeita verkkosivuilla.

media overlay
Media overlay, median kerrostaminen, on keino synkronoida e-kirjassa teksti ja ääni toisiinsa. E-kirjan lukuohjelmassa on mahdollista nähdä korostettuna tekstin kohta, joka kuuluu luettuna. Epub- ja Daisy-formaateissa media overlay toteutetaan SMIL-standardin avulla.

PAC 2024
PDF Accessibility Checker 2024 on ilmainen pdf-tiedostojen tarkastusohjelma, joka tarkistaa täyttääkö pdf-tiedosto PDF/UA ja WCAG 2.1 -vaatimukset. Ohjelmassa voi myös tarkastella sitä, miten pdf:n rakenteet välittyvät ruudunlukijan käyttäjälle.

pdf, PDF
Portable Document Format (pdf) on tiedostoformaatti. Pdf-tiedostoihin on mahdollista liittää koodimerkintöjä (ns. tageja), joiden avulla tiedosto on käytettävissä myös avustavalla teknologialla ja joiden avulla pdf-tiedosto voi täyttää WCAG 2.1 -vaatimukset.

PDF/UA
PDF/Universal Accessibility on standardi (ISO 14289) saavutettaville pdf-tiedostoille.

pistekirjoitus
Pistekirjoitus on kohokirjoitusjärjestelmä, joka perustuu pisteiden muodostamiin erilaisiin yhdistelmiin. Paperille painetussa pistekirjoituksessa käytetään kuuden pisteen muodostamia pistemerkkejä, tietokoneiden kanssa käytettävissä pistenäytöissä pistemerkissä on kahdeksan pistettä. Pistekirjoitusmerkkien avulla voidaan kirjaimia, numeroita ja muita merkkejä. Koska pistemerkkejä on rajallinen määrä, toisinaan tarvitaan useampi pistemerkki ilmaisemaan esimerkiksi matematiikan erikoismerkkejä.

pistenäyttö, pistekirjoitusnäyttö
Apuväline, joka näyttää ruudunlukuohjelman välittämää tekstiä pistekirjoituksella. Pistenäytöllä on yleensä yksi rivi, jossa on 20-80 merkkiä tai kirjainta. Pistekirjoitusta luetaan tunnustelemalla merkkejä.

reflowable, mukautuva asettelu / uudelleenjuoksutettava
E-kirjassa voi olla mukautuva asettelu, joka on juoksutettavissa uudelleen lukulaitteen näytön koon mukaan. E-kirjan käyttäjä voi myös esimerkiksi mukauttaa e-kirjan fonttikokoa, jolloin tekstin ulkoasu muuttuu uuden fonttikoon mukaan näytölle. Vertaa fixed layout, kiinteä asettelu.

ruudunlukuohjelma, ruudunlukija
Ruudunlukuohjelmat ovat tietokoneissa tai mobiililaitteissa käytettäviä avustavia ohjelmia, jotka välittävät näytöllä olevaa sisältöä käyttäjälle koneäänen ja tekstistä puheeksi -synteesin avulla tai pistekirjoitusnäytön avulla. Ruudunlukuohjelmat kertovat myös tekstin rakenteesta, esimerkiksi e-kirjoissa ne välittävät tiedon otsikkotasosta.

semanttinen merkkaus
Semanttinen merkkaus tarkoittaa, että julkaisun rakenne on määritetty merkintäkielen avulla sopivien tunnisteiden avulla. Otsikot on merkattu oikean tasoisten otsikkotunnisteiden avulla, taulukot on merkattu taulukkotunnisteiden avulla jne.

Sigil
Sigil on ilmainen, avoimen lähdekoodin ohjelma epub-julkaisujen tekemiseen.

SMIL
Synchronized Media Integration Language (SMIL) on XML-kieli, jonka avulla voidaan yhdistää tekstiä ja ääntä.

SVG
Scalable Vector Graphics (SVG) on kuvaformaatti, joka kuvaa XML-merkintäkielen avulla kaksiulotteisia vektorikuvia.

TTS
Text-to-speech, tekstistä puheeksi -synteesissä pyritään muuttamaan kirjoitettu teksti puhuttuun muotoon koneäänen avulla.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, katso WCAG 

WAI-ARIA, katso ARIA

WCAG, Web Content Accessibility Guidelines
WCAG eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet ovat kansainvälisen World Wide Web -konsortion (W3C) kehittämä ja ylläpitämä ohjeistus. Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää WCAG 2.1 -ohjeiden kriteerien noudattamista tasoilla A ja AA. Tietoa WCAG-ohjeista on saavutettavuutta valvovan viranomaisen sivulla Tietoa WCAG-kriteereistä. WCAG-kriteerit on esitelty tarkemmin sivulla WCAG 2.1: Lain vaatimukset.

Päivitetty viimeksi 8.5.2024.

Takaisin ylös