Sivuston esittely - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Sivuston esittely

Julkaise kaikille on Celian tuottama sivusto, joka tarjoaa ohjeita ja neuvoja saavutettavaan ja esteettömään julkaisemiseen. Sivusto on julkaistu 5.9.2022. Sivuston sisältöjä päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Saavutettavuuskirjasto Celia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Osa kirjaston toimenkuvaa on tarjota ohjeistusta ja neuvontaa saavutettavasta julkaisemisesta.

Julkaise kaikille tarjoaa tietoa e-kirjojen saavutettavuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista. Sivulta löytyy runsaasti käytännön ohjeita saavutettavien ja esteettömien e-kirjojen tekemiseksi. Lisäksi sivustolla on saavutettavuusvinkkejä myös sellaisille julkaisuille – esimerkiksi äänikirjoille – jotka eivät kuulu lainsäädännön vaatimusten piiriin.

Sivuston kohderyhmänä ovat kaikki saavutettavasta julkaisemisesta kiinnostuneet sekä digitaalisen julkaisemisen parissa työskentelevät: esimerkiksi kustantamot työntekijöineen, kirjailijat, graafikot, taittajat, kuvittajat, tiedekustantamot, oppimateriaalien tuottajat, jälleenmyyjät, jakelijat tai lukusovellusten kehittäjät.

Sivuston tekstit on lisensoitu Creative Commons BY 4.0 -lisenssillä: tekstejä voi vapaasti jakaa ja muokata, kunhan lähteen mainitsee. Sivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä on mainittu kuvien lähde ja lisenssi.

Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt

Sivustolla on osio Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt, joka Suomen kustannusyhdistyksen ja Saavutettavuuskirjasto Celian yhdessä julkaisema ohjeistus.

Sivustolla käytetyistä termeistä

Käytämme sivustolla pääosin saavutettavuus-termiä. Koska e-kirjoja koskevat vaatimukset on esitetty esteettömyysdirektiivissä, saattaa eri termin käyttö tuntua oudolta. Tällä sivustolla tarkoitamme sanoilla saavutettavuus ja esteettömyys samaa asiaa eli sitä, että kirjat on tuotettu siten, että ne sopivat mahdollisimman monille lukijoille – myös heille, jotka eivät havaitse tekstiä tai joille näköaistin varainen lukeminen on vaikeaa. E-kirjojen esteettömyysdirektiivissä olevat vaatimukset tulevat lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa käytetään termiä saavutettavuus.

Sivustolla puhutaan erilaisista digitaalisista julkaisuista. Pääasiassa tekstiä ja graafisia elementtejä sisältävistä kirjoista, joko ladattavana tiedostona tai osana palvelua luettavista, käytämme yleensä termiä e-kirja. Termi on tunnettu ja laajasti käytössä kuluttajille suunnatuissa lukuaikapalveluissa ja verkkokirjakaupoissa. Jos tarkoitamme verkon kautta välitettäviä äänikirjoja, joissa sisältö on pääosin ääntä, käytämme termiä äänikirja. Jos tarkoitamme sähköisiä kirjoja, joissa on sekä tekstiä että ääntä, kerromme asian selvästi.

Jos asiayhteydessä ei erikseen mainita, mikä e-kirjan tiedostomuoto on kyseessä, on turvallista olettaa, että tarkoitamme epub-formaattia, ja siitä standardia epub 3 ja sitä tuoreempia versioita. Oletuksena tarkoitamme mukautettavan asettelun (reflowable) formaattia. Jos ohjeistus koskee muita formaatteja, kuten kiinteän asettelun (fixed layout) epub 3:a, aiempaa epub 2 -muotoa tai pdf-tiedostoja, se mainitaan selvästi ohjeen yhteydessä.

Tarkemmin sivustolla käytettyihin termeihin voi tutustua Sanasto-osiossa.

Muut tiedostomuodot

Toimisto-ohjelmien tiedostomuotojen (esim. Word- tai PowerPoint-tiedostot) saavutettavuudesta ohjeistaa Celian ylläpitämä sivusto saavutettavasti.fi. Yleistä tietoa laista digitaalisten palvelujen tarjoamisesta löytyy valvovan viranomaisen verkkosivulta saavutettavuusvaatimukset.fi.

Ota yhteyttä tai anna palautetta

Otamme mielellämme vastaan sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai parannusehdotuksia. Meihin voi ottaa yhteyttä sivuston yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse .

Tämä sivu on päivitetty 8.5.2024.

Takaisin ylös