Lisenssin valinta

Selostus vuokaaviosta, joka kuvaa lisenssin valintaa. Kaaviossa on seitsemän erilaista CC-lisenssiä. Alla on kerrottu lisenssin valintaan vaikuttavat kysymykset.

Aloita tästä. Saavatko muut nähdä sisällön? Kyllä / Ei.
Jos muut eivät saa nähdä sisältöä: Älä julkaise lainkaan, vaan pidä salassa.

Jos muut saavat nähdä sisällön, saavatko muut jakaa sisältöä? Kyllä / Ei.
Jos muut eivät saa jakaa sisältöä: Pidä itselläsi kaikki All rights reserved -merkinnällä.

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sisältöä, saavatko muut muokata sisältöä? Kyllä / Ei.
Jos muut eivät saa muokata sisältöä: Saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? Kyllä / Ei.

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sisältöä, mutta eivät muokata sisältöä eivätkä levittää ja käyttää sitä kaupallisesti: Käytä CC BY-NC-ND -lisenssiä (Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia). (1)
Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sisältöä, eivät saa muokata sisältöä, mutta saavat levittää ja käyttää sitä kaupallisesti: Käytä CC BY-ND (Nimeä-EiMuutoksia). (2)

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä, saako muutokset julkaista eri lisenssillä? Kyllä / Ei.
Jos muut eivät saa julkaista muutoksia eri lisenssillä, saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? Kyllä / Ei.

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä, mutta eivät saa julkaista muutoksia eri lisenssillä eivätkä levittää ja käyttää sitä kaupallisesti: Käytä CC BY-NC-SA (Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin). (3)
Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä, eivät saa julkaista muutoksia eri lisenssillä, mutta saavat levittää ja käyttää sisältöä kaupallisesti: Käytä CC BY-SA (Nimeä-JaaSamoin). (4)

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä ja julkaista muutoksia eri lisenssillä, saako sisältöä levittää ja käyttää kaupallisesti? Kyllä / Ei.
Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä ja julkaista muutoksia eri lisenssillä, mutta eivät levittää ja käyttää kaupallisesti: Käytä CC BY-NC-SA (Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin). (5)

Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä ja julkaista muutoksia eri lisenssillä ja levittää ja käyttää sisältöä kaupallisesti: Saako tekijän nimen jättää mainitsematta? Kyllä / Ei.
Jos tekijän nimen saa jättää mainitsematta: Käytä CC0-luopumista (CC nolla). Public domain. (6)
Jos muut saavat nähdä sisällön ja jakaa sekä muokata sisältöä ja julkaista muutoksia eri lisenssillä sekä levittää ja käyttää sisältöä kaupallisesti, mutta tekijän nimeä ei saa jättää mainitsematta: Käytä CC BY-NC (Nimeä-EiKaupallinen) (7).

Palaa takaisin kirjaan.