Käsikirjoitusvaihe - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Käsikirjoitusvaihe

Lähikuvassa kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimusten huomiointi e-kirjan syntyprosessissa alkaa parhaimmillaan jo käsikirjoitusvaiheessa. Vaikka esimerkiksi e-kirjan navigoitavuuteen liittyvät tekniset ratkaisut tehdään vasta taitossa tai e-kirjatiedoston tuotannossa, kirjalle sopiva rakenne, esimerkiksi otsikkotasojen määrä ja erilaiset tekstityypit, päätetään yleensä jo paljon aiemmin. 

Kun saavutettavuuden huomioi aivan alusta asti, on sen toteuttaminen lopulliseen e-kirjaan paljon helpompaa! Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen kirjan syntyprosessiin osallistuva – kirjailijasta alkaen – ymmärtää, kuinka voi omalta osaltaan varmistaa, että lopputulos on mahdollisimman saavutettava.

Toimitusprosessista, yrityksen käytännöistä ja sopimuksista riippuu, miten työ käytännössä toteutetaan. Tässä osiossa annetaan vinkkejä siihen, millaisia saavutettavuuteen liittyviä asioita on hyvä huomioida jo silloin, kun kirja on vasta käsikirjoitusvaiheessa sekä silloin, kun käsikirjoitus on lähdössä taittoon, tai jos aiemmin julkaistusta teoksesta tehdään e-kirja.

Ohjeet soveltuvat etenkin tavallisten romaanien tai rakenteeltaan verrattain yksinkertaisten tietokirjojen työstämiseen. Monimutkaiset tietokirjat tai tieteelliset julkaisut, jotka sisältävät esimerkiksi matemaattisia tai kemiallisia merkintöjä tai kaavapiirroksia vaatinevat enemmän paneutumista, keskustelua ja ennakkosuunnittelua.

Vastuunjako

 • Mitä kirjailija tekee?

  E-kirjan voi tuottaa saavutettavaksi myös ilman kirjailijan tukea, ja joskus niin täytyy tehdäkin, esimerkiksi, jos kirja julkaistaan postuumisti. Kirjailija voi kuitenkin monin tavoin itse tai yhdessä kustannustoimittajan kanssa tehdä esimerkiksi kirjan rakenteeseen ja kuviin liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät kirjan saavutettavuutta.

  Kirjan rakenteesta kirjailija päättää itse tai yhdessä kustannustoimittajan kanssa esimerkiksi:

  • Riittääkö yksi otsikkotaso vai tarvitaanko useampia?
  • Koostuuko pääsisältö leipätekstistä ja otsikoista vai onko mukana esimerkiksi lisätietolaatikoita, nostoja, taulukoita, tekstin lomaan upotettuja kuvia ja kuvatekstejä tai pitkiä sitaatteja?
  • Tuleeko kirjaan sisällysluettelo, ala- tai loppuviitteitä, hakemisto, kirjallisuusluettelo, epilogi tai omistuskirjoitus?
  • Miten sovitut sisällöt merkitään käsikirjoitukseen ja tekeekö merkitsemisen kirjailija vai toimittaja?

  Jos kirjan sisälle tulee kuvitusta, kirjailija on omalta osaltaan varmistamassa, että kuvien sisältämä tieto annetaan kaikille lukijoille. Kuviin liittyen kirjailija, yksin tai yhdessä kustannustoimittajan kanssa:

  • Hankkii tai ehdottaa kirjaan sopivia kuvia.
  • Kirjoittaa kuville sisältöön sopivan kuvatekstin ja kuvan näkyvää sisältöä kuvailevan tekstivastineen. Tekstivastineiden kirjoittamiseen on hyviä vinkkejä tämän sivun osiossa kuvien tekstivastineet.
 • Mitä kustannustoimittaja tekee?

  Kustannustoimittajan panos käsikirjoitusvaiheessa on saavutettavan lopputuloksen kannalta aivan oleellinen. Kustannustoimittajan työnkuva voi luonnollisesti hieman vaihdella, mutta saavutettavuuteen liittyen siihen voi kuulua kommunikointia ja tiedon välitystä, esimerkiksi:

  • Pelisääntöjen ja vastuiden sopiminen yhdessä kirjailijan/kirjailijoiden kanssa.
  • Kirjan rakenteen ja tekstityyppien kartoittaminen.
  • Kirjailijan/kirjailijoiden ohjeistaminen ja neuvominen esimerkiksi tekstin käsittelyn tai merkkaamisen kanssa.
  • Taittajan tai e-kirjan tuottajan kanssa kommunikointi.

  Kustannustoimittaja yleensä huolehtii käsikirjoituksen viimeistelystä ennen kuin se luovutetaan taitettavaksi ja e-kirjan tuotantoon. Tässä vaiheessa kustannustoimittaja varmistaa, että:

  • otsikoiden ja eri tekstiosioiden merkkaukset ovat kunnossa (esim. tekstinkäsittelyohjelman Tyylit-valikon avulla),
  • otsikot noudattavat hierarkiaa ja käsikirjoituksen pohjalta on helppoa tuottaa lopulliseen tiedostoon ns. semanttiset merkinnät,
  • taittajan tai e-kirjan tuottajan kanssa on sovittu, missä muodossa käsikirjoitus välitetään työstettäväksi,
  • taittajalla tai e-kirjan tuottajalla on ajantasainen tieto siitä, millaisia rakenteellisia merkkauksia tai tekstityyppejä kirjassa käytetään.

  Kustannustoimittaja on yleensä ”viimeinen” ihminen, joka pystyy tekemään kuville kuvaselostuksia: hän tuntee kuvien suhteen tekstisisältöön ja on yleensä ollut mukana valitsemassa kuvia. Tekstivastineiden kirjoittamista ei voi ulkoistaa taittajalle tai muulle kirjan sisältöä ja kuvien valintaperusteita tuntemattomalle henkilölle. Kustannustoimittaja:

  • laatii yhdessä kirjailijan kanssa kuville sopivat tekstivastineet tai tarkistaa, sopivatko kirjailijan tekemät vastineet ympäröivään tekstiin,
  • sopii taittajan tai e-kirjan tekijän kanssa, missä muodossa kuvat, kuvatekstit ja kuvien tekstivastineet välitetään taittoon,
  • varmistaa, että kuvat ovat tarpeeksi laadukkaita, tarkoitukseen sopivia, ja jos niillä visualisoidaan tietoa, ne täyttävät niille asetetut mm. värikontrasteihin liittyvät saavutettavuusvaatimukset.

  Viimeiseksi kustannustoimittajalla pitäisi olla myös käsitys siitä, millainen lopullisen e-kirjan saavutettavuus on. Oleellinen osa e-kirjan saavutettavuutta on ns. saavutettavuusmetatieto, jonka avulla lukijoille välitetään tieto siitä, onko kirja heidän tarpeisiinsa soveltuva: onko kuvilla tekstivastineet, onko kirjassa osioita, joiden ymmärtäminen vaatii tiettyä aistia, voiko kirjan ulkoasua mukauttaa jne. Kustannustoimittaja arvioi e-kirjan saavutettavuuden tason ja välittää tämä tiedon jakeluun muun metatiedon kanssa.

 • Mitä kääntäjä tekee?

  Käännöskirjojen kohdalla kääntäjällä on oma roolinsa e-kirjan saavutettavuuden varmistamisessa. Kääntäjä ei yleensä voi poiketa alkuteoksen ratkaisuista, jos ne vaikuttavat kirjan sisältöön. Kääntäjä voi kuitenkin osaltaan helpottaa e-kirjan saavutettavaksi tekemistä tuotantovaiheessa.

  Jos alkuteoksen kuville ei ole annettu tekstivastineita, riippunee käännössopimuksesta, kuinka asiassa kannattaa menetellä. Jos vastineita ei ole saatavissa alkuperäiseltä tekijältä, kuvat on kuvailtava käännösvaiheessa.

  Kääntäjä

  • perehtyy, millainen otsikkorakenne ja mitä tekstityyppejä alkuteoksessa on ja välittää nämä käännökseen tarvittaessa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman Tyylit-valikon avulla,
  • kääntää kuvatekstit ja kuvien tekstivastineet samoin kuin muunkin tekstisisällön,
  • sopii kustannustoimittajan kanssa, miten valmis teksti välitetään työstettäväksi e-kirjaksi ja miten esimerkiksi tekstivastineet käännetään.

Viimeksi päivitetty 1.9.2022

Takaisin ylös