Tarkistus ja validointi - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Tarkistus ja validointi

Lähikuva kannettavasta tietokoneesta, jonka näytöllä näkyy koodia.

Työkaluja tarkistuksen tueksi

Epub-tiedostojen validiuden ja saavutettavuuden tarkistamisessa kannattaa hyödyntää työkaluja. On kuitenkin muistettava, että kokonaan prosessia ei voi automatisoida: työkalut eivät ainakaan vielä osaa arvioida, ovatko tehdyt ratkaisut järkeviä, vaan tiedostoa on hyvä tarkastella myös ihmissilmin. Käydään ensin läpi muutamia hyviä työkaluja, ja sen jälkeen perehdytään tarkistusprosessin vaiheisiin.

Käytännössä tarkistustyökaluja on kahteen käyttötarkoitukseen: sen varmistamiseen, että epub-tiedosto noudattaa epub-standardia (ns. validaattori), sekä epub-tiedoston saavutettavuuden automaattiseen tarkistamiseen. Kummatkin työkalut käyvät läpi tiedoston koodimerkintöjä ja selvittävät, ovatko ne vaatimustenmukaiset.

Validaattorit

Tällä hetkellä validointiin on tarjolla kaksi maksutonta hyvää työkalua:

  1. Daisy Consortiumin EPUBCheck (toimii komentorivillä) 
  1. Paginan Epub-Checker (graafinen käyttöliittymä, Drag and Drop -toiminto)  

Validaattori kertoo, noudattaako epub-tiedosto määrittelyä. Jos on epäselvää, mitä epub-standardia on käytetty, validaattori kertoo myös sen. Jos tiedosto ei joltain osin ole validi, ohjelma paljastaa, missä tiedostossa ja millä rivillä virhe(et) on. Ohjelmat voivat huomauttaa varsinaisista virheistä ja lisäksi antaa varoituksia.

Kaksi ruutukaappausta Pagina Epub-Checkerin tarkistusnäkymästä. Ensimmäisessä tarkistettu epub on formaatissa 3.2 ja se läpäisee validoinnin. Jälkimmäisessä formaattina on 2.0.1. Tämä tiedosto ei läpäise validointia, ohjelma ilmoittaa, että on löytänyt virheen content.odf-tiedoston sijainnista line 208, col 11.

Saavutettavuuden tarkistaminen

Maksuttomat epub-kirjojen saavutettavuustarkistimet nojaavat Daisy Consortiumin ACE-työkaluun (”Accessibility Checker for Epub”). Tarjolla on kolme vaihtoehtoa:

  1. Daisy Consortiumin Ace by Daisy Toimii komentorivillä, avoimen lähdekoodin ohjelma. 
  1. Ace App Ace by Daisyn helppokäyttöinen sovellusversio, Drag and Drop-toiminto. 
  1. BACC (Born Accessible Content Checker). Hyödyntää Daisy Consortiumin Ace by Daisya, verkkopohjainen, Drag and drop –toiminto. HUOM! Edellyttää tiedoston lähettämistä palveluun.  

Ace-pohjaiset työkalut käyvät läpi epub-tiedoston koodia ja vertaavat sitä saavutettavuusstandardeihin WCAG ja Epub Accessibility 1.0 sekä epub-määrittelyyn.

Ace by Daisy -ohjelman työpöytäversion Summary- eli yhteenvetonäkymä listaa kaikki ohjelman epub-tiedostosta löytämät virheet ja luokittelee ne sekä virheen tyypin että vakavuuden mukaan.

Esimerkissä ei ole yhtään kriittistä virhettä. Siinä on 31 vakavaa WCAG-rikkomusta tasolla A ja 11 vakavaa WCAG-rikkomusta tasolla AA. Lisäksi tiedostossa on yhteenä 5 epub-määrittelyyn liittyvää rikkomusta.

Muilla välilehdillä voi tarkistella kutakin virhettä, tiedoston metatietoja, sen otsikkorakennetta sekä kuvia.

Seuraavaksi käydään läpi, miten näitä työkaluja voi hyödyntää saavutettavuustestauksessa.

Epubin tekninen saavutettavuustestaus tarkistustyökaluilla

Kun epub on valmis, on varmistettava, että se on epub-standardin mukainen ja täyttää saavutettavuusvaatimukset. Epubin teknisessä tarkistuksessa on kaksi vaihetta: koodin validointi ja sen saavutettavuuden tekninen tarkistus. Sen jälkeen tiedosto pitää vielä testata manuaalisesti esimerkiksi tutkimalla sitä lukuohjelmilla tai tutkimalla koodia ja sisältöjä itse.

Ensiksi on tarkistettava, että epub täyttää epub-standardin vaatimukset. Tarkistamiseen voi käyttää jompaakumpaa edellä mainituista validaattorityökaluista.

Yleisimmin tavallisista tuotanto-ohjelmista (esim. InDesign) tulevat epub-tiedostot läpäisevät validaattorin ongelmitta. Pulmia voi ilmetä, jos tiedostoa on käsitelty, esimerkiksi lisätty sisältötyyppejä, mutta ei ole esimerkiksi muistettu päivittää content.opf-tiedostoa vastaamaan muutoksia. Validaattori osoittaa, missä tiedostossa ja millä rivillä virhe on (ks. esimerkkikuva edellä). Joskus virheen löytäminen ja korjaaminen voi silti olla vaikeaa.

Seuraavaksi testataan, että epub täyttää saavutettavuusvaatimukset. Automatisoituun saavutettavuustarkistukseen annettiin edellä muutama vaihtoehto. Käytännössä suositeltavat työkalut perustuvat Daisy Consortiumin Ace-työkalulle. Alla olevat esimerkit ovat Ace by Daisy -ohjelman työpöytäversiosta. Jos tavoitteena on tarkistaa kerralla useita epub-tiedostoja tai integroida työkalu omaan työnkulkuun, kannattaa käyttää komentorivipohjaista versiota.

Ace by Daisy tuottaa raportin tarkistuksessa ilmenneistä saavutettavuuspuutteista ja mahdollistaa niiden paikannuksen korjausta varten. Työpöytäversiossa voi tarkastella tulosten koostetta ja yksityiskohtaista erittelyä, otsikkorakennetta ja navigointia, kuvia ja niiden tekstivastineita sekä kirjan tiedostonsisäisiä metatietoja.

Epubin saavutettavuuden manuaalinen tarkistaminen

Automatisoitu tarkistus ei löydä kaikkia saavutettavuuspuutteita. Sen lisäksi on tarpeen tehdä manuaalista tarkistamista. Manuaalisen tarkistuksen tueksi on tarjolla Daisy Consortium on kehittämä ohjelma SMART (Simple Manual Accessibility Reporting Tool). SMARTilla voi varmistaa manuaalisesti, että epub on standardin ja WCAG-kriteerien mukainen. Työkalun käyttö on kytketty Ace by Daisyyn: ensin ajetaan Ace by Daisylla automaattinen tarkistus ja saatu JSON-raportti syötetään SMARTiin. 

SMARTia voi hyödyntää työnkulun eri vaiheissa. Niin kustantajat, jakelijat kuin myyntiketjukin voivat prosessin eri vaiheissa ottaa työkalun käyttöönsä ja tutkia tiedoston saavutettavuutta. SMART ei varsinaisesti tee tarkistusta ihmisen puolesta, vaan ohjaa tarkistuksen kulkua.

Kannattaa huomioida, että tarkistusohjelmissa on rajoitteensa. Ne havaitsevat, puuttuuko kuvasta tekstivastine eli alt-teksti, mutta eivät kerro, onko alt-teksti sisällöltään laadukas tai ylipäänsä järjellinen. Lisäksi työkalut tai manuaaliseen tarkistamiseen ohjaavat ohjelmat eivät juuri pysty arvioimaan kognitiivista saavutettavuutta: onko kirjan rakenne selkeä ja helppokäyttöinen, onko elementtejä käytetty oikein (esimerkiksi taulukkoon laitettu vertailtavaa dataa) tai ovatko kuvatekstit ja tekstivastineet oikeasuhtaisia muuhun sisältöön nähden. 

Testaaminen lukuohjelmissa

Kun validointi ja manuaalinen tarkistus on tehty, epubia on syytä vielä testata lukuohjelmassa, eli sovelluksissa, joita käytetään e-kirjatiedostojen lukemiseen.

Epubia tulisi kokeilla eri lukuohjelmilla, koska toimivuudessa saattaa olla eroja. Testi olisi mieluiten tehtävä sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Tietokoneella epub-tiedostoja voi lukea selaimilla, joihin on asennettu epub-tiedostoja tukeva lisäosa, tai erillisillä ohjelmilla (esimerkkejä alla). Perinteisesti on suosittu Adobe Digital Editions -ohjelmaa, koska Adoben oma DRM-suojaus on ollut varsin yleinen suojaustapa. Aika on kuitenkin jossain määrin ajanut tämän ohjelman ohi ja suojauksenakin vesileima on Suomessa lyönyt läpi.

Mobiililaitteissa on sekä laitteiden mukana tulevia lukuohjelmia että erikseen asennettavia sovelluksia. IPhoneissa ja iPadeissa mukana tulee Applen iBooks-sovellus, kun taas Android-laitteiden mukana on Google Play Books. Joistakin ohjelmista on tarjolla versiot sekä tietokoneille että mobiililaitteisiin.

Epubien lukuohjelmista testaamiseen voi suositella ainakin seuraavia sovelluksia, joiden kehityksessä on huomioitu saavutettavuus alusta asti: 

  1. Colibrio Reader Saatavilla sekä selaimessa toimiva Vanilla Reader että Android-sovellus. IPhone-sovellus on tulossa.
  1. Thorium Reader. EDRLabin (”European Digital Reading Lab”) kehittämä vapaan lähdekoodin Readium-sovellukselle perustuva lukuohjelma Windows, Linux- ja Mac-tietokoneille.

Epubia on testattava niillä alustoilla ja välineillä, joilla sitä on tarkoitus jakaa ja käyttää: jos e-kirjaa jaellaan esimerkiksi omalla alustalla selainlukemista varten, kannattaa kirjan toimivuus ja navigoitavuus testata ennen julkaisua. Testausta on tehtävä sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. 

Testaaminen ruudunlukuohjelmilla

Jos testaamisen haluaa viedä huippuunsa, valmiin e-kirjan voi testata myös ruudunlukuohjelmilla. Ruudunlukuohjelmat ovat ohjelmia, jotka muuntavat näytöllä näkyvää tekstiä sekä tekstin rakennetietoa (esim. otsikoita, linkkejä) joko puheeksi (tekstistä puheeksi -syntetisaattorin avulla) tai pistekirjoitukseksi pistenäytölle.

Ruudunlukuohjelmia on saatavilla sekä tietokoneille että mobiililaitteisiin. Niiden käyttäminen vaatii monien näppäinkomentojen tai mobiililaitteissa pyyhkäisyeleiden hallintaa.

Yhä yleisempiä ovat myös verkkosivuille tai -alustoille asennettavat lue ääneen -toiminnot. Nämä pääasiassa lukevat puhesyntetisaattorin avulla ääneen tekstiä, eivätkä välitä sisällön rakennetietoja.

Lisää tietoa ruudunlukuohjelmien avulla testaamisesta löytyy tämän sivuston artikkelista E-kirjan tarkistaminen ruudunlukuohjelmalla.

Viimeksi päivitetty 1.9.2022

Takaisin ylös