Miksi saavutettavuus on tärkeää - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Miksi saavutettavuus on tärkeää

Saavutettavuus-termin rinnalla käytetään myös termiä esteettömyys, joka on tuttu etenkin rakennetusta ympäristöstä. Kun rakennus on esteetön, siinä voivat liikkua helposti myös henkilöt, jotka käyttävät pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä. Kun puhutaan digitaalisista tuotteista ja palveluista, termi saavutettavuus on yleisemmin käytössä. Digitaalinen palvelu ja sen sisältö on saavutettava silloin, kun myös henkilöt, jotka käyttävät teknisiä apuvälineitä, pääsevät siihen käsiksi. Englanniksi käytetään termejä accessibility (saavutettavuus) ja accessible (saavutettava).

Aivan kuten rakennetun ympäristön esteettömyydestä myös digitaalisesta saavutettavuudesta hyötyy suuri osa ihmistä. Luiskat ja hissit ovat oleellisia pyörätuolin avulla liikkuville, mutta niistä on hyötyä kaikille ja tilapäisesti niitä tarvitsevat lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Digitaalisen sisällön kohdalla tilapäinen tarve saavutettavuudelle voi tulla esimerkiksi kirkkaassa auringonpaisteessa, jolloin on tarve mukauttaa mobiililaitteen näytöllä tekstin värejä, tai kun e-kirjan lukemista haluaisi jatkaa automatkalla kuunnellen eikä kirjasta ole tarjolla äänikirjaversiota.

Infolaatikot

E-kirjoja koskevien saavutettavuusvaatimusten avulla on tavoitteena varmistaa se, että myös vammaiset henkilöt pääsisivät kirjallisuuden ja tiedon pariin yhdenvertaisesti ja samaan aikaan kuin muutkin henkilöt. Kun e-kirjat ovat jo julkaisuhetkellä saavutettavia, vähenee tarve erillisille muunnospalveluille, joiden avulla tuotetaan saavutettavia kirjamuotoja.

Miksi e-kirjojen pitää olla saavutettavia?

Äänikirjojen suosio on viime vuosina kasvanut ja tarjolla on entistä enemmän äänikirjoja. Eivätkö äänikirjat ole riittävä saavutettava kirjamuoto?

Vaikka äänikirjat ovat monille sopiva kirjamuoto ja perinteisesti näkövammaisille on tarjottu äänikirjoja painettujen kirjojen vaihtoehtoisena kirjamuotona, äänikirja ei ole yhtä saavutettava kirjamuoto kuin e-kirja. Ensinnäkin äänikirjojen käyttö edellyttää riittävän hyvää kuuloa eikä äänikirja siis ole sopiva kirjamuoto heikkokuuloisille tai kuulovammaisille henkilöille. Toiseksi äänikirjan käyttäjä saa sisällön vain siinä järjestyksessä kuin tuottaja on sen päättänyt ääneksi tehdä. Äänikirjojen sisällössä liikkuminen tai jokin tietyn kohdan hakeminen on vaikeaa, kun taas e-kirjan käyttäjä voi itse päättää helpommin kirjassa etenemisestä. Kolmas puute äänikirjoissa liittyy käytettävyyteen: Äänikirjoissa ei voi tehdä hakuja tekstiin eikä tarkistaa nimien tai termien kirjoitusasua, mikä on usein tieto- tai oppikirjoissa lukijan kannalta tärkeää.

E-kirja on erinomainen kirjamuoto sen vuoksi, että saavutettavaksi tehty e-kirja antaa käyttäjälle eli lukijalle monia mahdollisuuksia käyttää kirjaa. Käyttäjä voi itse valita, minkä aistin varassa hän sisällön lukee. Hän voi lukea sisältöä näkönsä varassa ja tarvittaessa suurentaa tekstiä tai mukauttaa tekstin ja taustan värejä. Halutessaan käyttäjä voi myös muuntaa tekstisisällön ääneksi ruudunlukuohjelman ja tekstistä puheeksi -tekniikan avulla ja kuunnella sisällön. Pistekirjoitusta osaavat lukijat voivat käyttää pistekirjoitusnäyttöä ja lukea tekstiä tuntoaistin avulla.

E-kirjojen saavutettavuus on ehdottomasti tarpeellista henkilöille, joilla on hankaluuksia lukea näkyvää tekstiä tai fyysisesti käsitellä kirjoja. Saavutettavuudesta on kuitenkin hyötyä kaikille e-kirjojen lukijoille. Hyvin tehdyssä saavutettavassa e-kirjassa on mahdollista liikkua helposti kirjan eri osien välillä, esimerkiksi navigoida eri lukujen ja mahdollisten alalukujen välillä. Tekstiin on mahdollista tehdä hakuja ja siten löytää nopeasti esimerkiksi kaikki maininnat jostain tietysti termistä.

E-kirjojen lukukokemukseen vaikuttaa varsinaisen e-kirjan lisäksi myös lukemiseen käytetty ohjelmisto tai lukulaite. On ehdottoman tärkeää, että e-kirjojen lukuohjelmia ja -laitteita kehitetään siten, että ne tukevat e-kirjojen saavutettavuusominaisuuksia. Tämän vuoksi lainsäädännössä on vaatimuksia myös e-kirjojen lukuohjelmille ja -laitteille.

Suomen lainsäädännössä ja EU-direktiivissä e-kirjat ja e-kirjojen lukuohjelmat katsotaan palveluiksi ja e-kirjojen lukulaitteet katsotaan tuotteiksi. E-kirjoja koskevat vaatimukset ovat laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä valtioneuvoston asetuksessa saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille. Tuotteita koskevat vaatimukset ovat laissa eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista sekä valtioneuvoston asetuksessa esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille.

E-kirjojen käyttäjien ja lukijoiden kannalta on tärkeää, että e-kirjojen tuottajat ja e-kirjojen lukuohjelmien ja lukulaitteiden kehittäjät tekevät yhteistyötä siten, että e-kirjojen saavutettavuusominaisuuksia tuetaan lukuohjelmissa ja -laitteissa. Saavutettava lukukokemus riippuu siitä, kuinka hyvin käyttäjät voivat hyödyntää saavutettavuusominaisuuksia lukuohjelmissa ja -laitteissa.

Viimeksi päivitetty 17.1.2023.

Takaisin ylös