E-kirjat esteettömiksi! - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

E-kirjat esteettömiksi!

Henkilö istuu ja lukee e-kirjaa tablettitietokoneelta..

Koko e-kirjan ketju verkkokaupasta lukukokemukseen esteettömäksi

Uusien vaatimusten tavoitteena on varmistaa se, että mahdollisimman moni kuluttaja voi ostaa, lukea ja käyttää e-kirjoja. Erityisesti huomioon pitää ottaa vammaisten ihmisten tarpeet ja varmistaa se, että e-kirjoja voi lukea myös avustavan teknologian avulla.

Pääosa e-kirjoja koskevista vaatimuksista tulee lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Esteettömyyden sijaan laissa puhutaan saavutettavuudesta. Samaa asiaa kuitenkin tarkoitetaan eli sitä että erilaiset ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluja ja sisältöä eri välineillä ja laitteilla ja sisältöön pääsee helposti käsiksi.

Vaatimukset tulevat voimaan 28.6.2025. Sitä ennen kirja-alan toimijoiden on valmistauduttava vaatimuksiin ja tehtävä parannuksia saavutettavuuteen. E-kirjoja myyvien verkkokauppojen pitää alkaa noudattaa samoja saavutettavuusvaatimuksia, jotka ovat koskeneet julkisen sektorin verkkopalveluja syksystä 2018 alkaen. E-kirjoja tarjoavien lukupalveluiden on varmistettava lukuohjelmiensa saavutettavuus ja tietysti e-kirjojen tuottajien on tehtävä saavutettavia e-kirjoja. E-kirjojen lukulaitteiden vaatimukset tulevat uuteen lakiin eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. 

Tärkeimmät vaatimukset ovat e-kirjojen käyttäjien ja lukijoiden kannalta ovat:

 • Kirjan etsiminen, valitseminen ja ostaminen onnistuu saavutettavasti. Kuluttaja, joka käyttää avustavaa teknologiaa, voi siis itsenäisesti hankkia e-kirjan. Verkkokaupan teknisen saavutettavuuden lisäksi on tärkeää, että e-kirjojen ominaisuuksia on kuvailtu riittävästi niin, että ostaja tietää, onko kirjassa esimerkiksi kuvat selostettu tekstinä.
 • Jos digitaalinen kirjapalvelu tarjoaa oma lukuohjelman e-kirjojen lukemiseen, pitää lukuohjelman olla saavutettava. Selaimessa tai mobiililaitteessa käytettävän sovelluksen on toimittava myös ruudunlukuohjelmien kanssa siten, että käyttäjä voi halutessaan kuunnella tekstistä puheeksi -synteesin avulla kirjan tekstiä. Lukuohjelmassa pitää olla myös mahdollista suurentaa fonttia tai mukauttaa värejä.
 • E-kirjan ja sen sisällön pitää olla saavutettava. Lukijan on päästävä liikkumaan e-kirjassa sujuvasti vaikka luvusta toiseen tai siirtymään mahdolliseen alaviitteen tekstiin ja sieltä takaisin leipätekstiin. Lisäksi sisältöä pitää tarvittaessa esittää vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi kuville pitää antaa vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo kuvasta oleellisen asian lukijalle, joka ei näe kuvaa.
 • E-kirjan teknisillä suojauskeinoilla ei saa estää avustavan teknologian käyttöä.

Keitä vaatimukset koskevat?

E-kirjojen saavutettavuusvaatimukset koskevat laajasti kirja-alan toimijoita. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on: vaatimukset eivät koske mikroyrityksiä. Mikroyrityksissä on alle 10 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto tai vuosittainen taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa. Vaatimuksia ei myöskään tarvitse noudattaa, jos e-kirjan luonne muuttuisi perustavanlaatuisesti tai jos vaatimusten noudattaminen aiheuttaisi toimijalle kohtuuttoman rasitteen.

Mikä voisi olla perustavanlaatuinen muutos? E-kirjojen kohdalla sellainen voisi tulla kyseeseen vahvasti kuviin perustuvissa teoksissa, esimerkiksi sarjakuvissa tai neulekirjoissa, joissa on runsaasti kirjoneulekaavioita. Tällaistenkin e-kirjojen kohdalla pitäisi kuitenkin huolehtia siitä, että e-kirjan saavutettavuuspuutteet on kuvailtu mahdollisille ostajille kirjan metadatassa.

Kohtuuttomaan rasitteeseen pitää vedota ennakkoon, e-kirjojen kohdalla pitäisi siis ennen e-kirjan myyntiin laittamista arvioida, onko sen saavutettavaksi tekeminen taloudellisesti toimijalle kohtuutonta. Lienee selvää, että kokemattomuus tai osaamattomuus saavutettavien e-kirjojen tuottamisesta ei ole kestävä perustelu. Mutta perusteena kohtuuttomalle rasitteelle voisi olla yleisten hyvien käytäntöjen puute? Esimerkiksi musiikkinuottien kuvien vaihtoehtoiseen esittämiseen tekstinä tarvitaan yhteisiä käytäntöjä.

E-kirjojen saavutettavuusvaatimusten tulkinnassa tarvitaan valvovalta viranomaiselta neuvontaa ja käytännön ohjeistusta.

Mitä e-kirjojen tuottajien ja tarjoajien kannattaisi nyt tehdä?

On syytä tietää, että saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkia 28.6.2025 jälkeen myynnissä olevia e-kirjoja, eivät vain uusia tuon päivän jälkeen markkinoille tulevia e-kirjoja. Tämän vuoksi ei kannata odottaa vuotta 2025 ja vaatimusten voimaan tuloa, vaan alkaa tehdä muutoksia jo nyt.

Kun saavutettavuusvaatimukset koskevat koko ketjua, olisi tärkeää, että koko ketju keskustelee ja sopii vaatimusten toimeenpanosta. Kun e-kirjan tuottaja näkee vaivaa saavutettavuuden parantamiseksi, pitää e-kirjanlukuohjelmassa olla tuki saavutettavuusominaisuuksille, jotta lukijat hyötyvät ominaisuuksista.

Vinkit e-kirjojen tuottajille:

 • Selvitä, millaisia tällä hetkellä tuottamasi e-kirjat ovat.
 • Ota selvää, mikä on semanttinen merkkaus.
 • Mieti, miten kirjan toimitusprosessiin saadaan saavutettavuus mukaan alusta alkaen.
 • Aloita parantaminen rakenteeltaan yksinkertaisista kirjoista.
 • Apua saat Julkaise kaikille -sivuston Käytännön ohjeista.

Vinkit e-kirjapalveluiden tarjoajille:

 • Selvitä, noudattaako lukupalvelu Verkkosisällön saavutettavuusohjeita eli WCAG 2.1 -kriteerejä.
 • Korjaa tarvittaessa lukupalvelu saavutettavaksi. Ota kehitystyöhön mukaan apuvälineitä käyttäviä testaajia.
 • Sovi e-kirjojen tuottajien kanssa siitä, miten tiedot kirjojen saavutettavuusominaisuuksista välitetään lukijoille.

Lisää tietoja esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta saa sosiaali- ja terveysministeriön hankesivulta sekä eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksen käsittelytiedoista.

Takaisin ylös